DODON RATAPIHAVISIO 2017/2018

Historiallinen alue kestävän kaupunkikehityksen suunnannäyttäjänä

(Kirjoitus julkaistu alkuperäismuodossaan toukokuussa 2017 osoitteessa: dodo.org)

Keski-Pasilan alueella rakennetaan uutta kaupunkia nopeassa tahdissa tulevina vuosina. Muutos vaikuttaa väistämättä myös Pasilan eteläisen ratapiha-alueen luonteeseen ja käyttöön. Dodo ry:n laatimassa visiossa alueen rooli kestävän kaupunkikulttuurin edistäjänä vahvistuu ja saa uusia muotoja.

Myös juuri päättyneen Helsinki high-rise -tornitaloalueen arkkitehtuurikilpailussa haettiin ideoita siihen, miten lähialueet voisivat muuttua tornitalojen myötä. Joka tapauksessa käyttäjämäärät alueella lisääntyvät. Vanhat veturitallit ovat osoitettu säilytettäviksi Keski-Pasilan osayleiskaavassa ja ne ovat ratapihoineen osa valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä. Veturitallien ja Toralinnan väliin jäävä ratapiha on vähällä käytöllä ja todennäköisesti sen käyttötarkoitus muuttuu tulevina vuosina. Ratapihalle ei ole vielä määritetty uutta käyttöä. Tällä hetkellä se on kaavassa merkitty rautatieliikenteen alueeksi. Dodo ry:n kaupunkiviljelykeskus Kääntöpöytä on toiminut alueella vuodesta 2012. Kaupunkiviljely- ja ravintolatoiminnan lisäksi vanhat veturitallit ovat olleet vuosien saatossa lukuisten Dodo ry:n järjestämien yleisötapahtumien näyttämönä. Veturitallit ovat toimineet näin kaupunkilaisen ympäristötyön ja -tietoisuuden kasvualustana.

Dodon vision ensimmäisessä vaiheessa, eli lähivuosina, ratapihalla otetaan käyttöön uusia ruoantuotannon, kierrätyksen ja työnteon tapoja. Alueelle toteutetaan kompaktia, ketterää ja ekologista asumista. Alue tarjoaa myös lisää kulttuuria ja palveluja kuten ravintoloita. Kestävä kaupunki rakentuu monenlaisten toimintojen yhteispelillä. Tarvitaan myös paljon tutkimusta ja kehitystä. Veturitallit ja ratapiha-alue tarjoavat ainutlaatuiset tilat ja miljöön kestävän kehityksen keskuksen muodostumiselle. Alueen tavoitteena on olla kestävän kaupunkikehityksen rohkea suunnannäyttäjä.

Toisessa vaiheessa tulee lisää asukkaita. Toralinnan viereen osittain nykyisten läntisimpien ratojen paikalle rakennetaan ratapihan henkeen sopivia 3-4 kerroksisia kerrostaloja. Lisäksi uusia korkeampia asuintaloja rakennetaan ratapihan eteläiseen reunaan Nordenskiöldinkadun varrelle. Ratapihan miljöötä ilmentävät pitkät näkymät pyritään säilyttämään myös uudessa kaupunkirakenteessa.


Dodon Ratapihavisio (2017/2018) muodostuu seuraavista osista:

1. Uusi asuinrakennus
Uutta Veturitietä reunustava asuintalo rajaa ratapiha-aluetta pohjoisessa ja suojaa sitä melulta. Rakennus on yhdistetty suljetun kierron järjestelmään, jossa jätteiden ravinteet kierrätetään viljelykäyttöön.

2. Uusi kaarirakennus
Rakennuksessa on tiloja, jotka tukevat kestävää elämäntapaa; jaettuja tiloja asuinkorttelin ja minitaloalueen käyttöön, joilla mahdollistetaan kompakti asuminen, etätyötoimistoja, joilla vähennetään työmatkaliikennettä, tiloja käsityöläisille ja jakamistalouden toimijoille kuten tavaralainaamoille.

3.  Minitaloalue
Alue toimii kompaktin ja väliaikaisen asumisen koekenttänä, jolla esitellään kaupunkirakennetta tiivistävää minitalorakentamista. Alueella voivat asua väliaikaisesti esimerkiksi rakennustyöntekijät ja muut väliaikaista majoitustilaa tarvitsevat.

Minitalot voivat toimia myös vaikkapa ateljeina tai näyttelytiloina. Alueella voidaan järjestää minitalomessut, joissa valmistajat ja harrastajat esittelevät rakennuksiaan. Raiteita voidaan hyödyntää rakentamalla asuinyksikköjä muualla.

Minitalot sijaitsevat korotetulla laiturialueella ja ne voidaan kytkeä suljetun kierron järjestelmään ravinteiden kierrätystä varten. Alue voidaan rakentaa nopeasti ja tarvittessa yksiköt voidaan siirtää pois. Pilaantunutta maata ei tarvitse välttämättä poistaa alueen alta.

4. Toralinna
Toralinna on vuonna 1899 valmistunut, arkkitehti Bruno Granholmin suunnittelema asuinrakennus. Toralinna on Rautatiesopimuksen (1998) piiriin kuuluva rautatiehistorian kannalta edustava rakennus ja säilyy nykyisessä asuinkäytössään.

5. Pohjoinen veturitalli
Rakennuksessa on kulttuuritiloja ja ravintoloita. Historiallinen miljöö sopii taidenäyttelyille ja juhlille. Ravintolat palvelevat alueen asukkaita ja saavat raaka-aineensa osin alueen omasta tuotannosta. Katetulla sisäpihalla parannetaan tilan käytettävyyttä ympäri vuoden ja sen alla on myös uusi toimitilasiipi sekä lasikattoon asti kohoava kiipeilyseinä.

6. Eteläinen veturitalli
Veturitalleja käytetään monikäyttöisinä harrastus- ja liikuntatiloina, joita myös alueelle jo juurtuneet yhteisöt hyödyntävät. Tiloissa voi toimia ajoittain verstaita kiertotalouden hengessä ja ne muuntuvat myös näyttäviksi juhlatiloiksi. Rakennuksen vanhoihin konttoriosiin sopii luontevasti alueella toimivien yritysten työtiloja.

7. Minitaloverstas
Eteläisen veturitallin päätyyn rakennetaan hallitila, joka mahdollistaa minitalojen kokoamisen paikan päällä suojassa sateelta. Yksiköt voidaan  siirtää paikoilleen raiteita hyödyntäen. Tilassa voi myös huoltaa museojunia.

8. Syötävä puisto
Puiston kasvit tuottavat satoa ja jokainen ohikulkija voi nauttia luonnon antimista. Puistossa on myös mahdollista viljellä omassa viljelylaatikossa.  Maastoa nostetaan uudella maalla, jotta tarve saastuneen maaperän puhdistukseen pienenee. Uusi kasvualusta on eristetty mahdollisesti pilaantuneesta maaperästä. Mahdollisesti siirtymäkauden aikana voidaan myös kokeilla maaperää puhdistavien eliöiden suosimista reuna-alueilla (ei syötäväksi).

9. Ruoantuotantoalue
Alueella on tilaa kaupallisen viljelyn toimijoille. Konteissa viljellään ja kasvatetaan esimerkiksi sieniä sekä hyönteisiä ihmisravinnoksi ympäri vuoden. Suuremmat monikäyttöiset kasvihuoneet mahdollistavat myös monimutkaisemmat järjestelmät, joissa vihannesten viljely yhdistyy tehokkaassa ravinnekierrossa muiden eliöiden kasvatukseen. Alueella tehdään kaupunkiviljelyn ja ravinteiden kierrätyksen tutkimusta yliopistojen ja yksityisten yritysten toimesta.

Tulevaisuuden kaupungissa luonto on osa rakennettua ympäristöä. Yhteys luontoon hyödyttää kaupungin asukkaita monella tapaa.

  • Ulkotilassa suositaan lajistoltaan monimuotoisia puistoja, joissa myös hyönteisille ja linnuille on paikkansa
  • Sisätiloissa käytetään kasveja ruoantuotannon lisäksi terveellisen sisäilman ylläpitoon
  • Eläminen kosketuksissa luonnon kanssa parantaa ihmisten terveyttä
  • Vihreys ja vehreys ympärillä lievittää tutkitusti stressiä ja tukee mielenterveyttä
  • Kiertotalousajattelu ja -teot eri mittakaavatasoilla ovat elinehtomme jo lähitulevaisuudessa

Lue lisää Kääntöpöydän Manifestista


Visio esiteltiin ensimmäisen kerran Laiturin Kaupunkisuunnittelumessuilla 8.–13.5.2017, joissa yleisö äänesti Dodon näyttelyosaston kolmanneksi parhaaksi parinkymmenen messuosaston joukosta. Näyttelyosastolla oli tämän kirjoituksen sisällön lisäksi taustamateriaalia esittelevä diaesitys sekä interaktiivinen 3d-malli visiosta. Lisäksi esiteltiin Dodon osuutta Iso Roobertinkadun Ilmastokatu -hankkeessa.